• 'De Open API maakt externe softwarekoppelingen mogelijk'

  • 1

Met de complete beheer- en besturingsomgeving van Luminext heeft u alle modules in één managementsysteem om de verlichting in de buitenruimte uitstekend te laten functioneren en efficiënt te onderhouden.

  1. Praktische modules voor assetmanagement 

  2. Geautomatiseerd onderhouds-, storings- en afhandelingsmanagement 

  3. Slimme tools voor het bedienen van dynamische verlichting 

  4. Tools voor overzichtelijke rapportages voor efficiënte bedrijfsvoering 

  5. Modules voor systeembeheer

1. Modules voor assetmanagement

Het beheren en bijhouden van de gegevens van het hele areaal gebeurt in de modules voor assetmanagement. Hier wordt alle assetinformatie van elk lichtpunt geregistreerd. U bepaalt zelf welke gegevens voor uw areaal belangrijk zijn en hoe u deze in de database wilt opnemen. Bovendien kunt u alle informatie zelf actualiseren. Van het inventariseren van een gebied en het selecteren en vergelijken van informatie tot het genereren van themakaarten; in de assetmanagement modules zijn alle tools beschikbaar. 

Handige tools
Met de tools in Luminizer wordt het assetmanagement aanzienlijk vereenvoudigd. Zo valideert de importmodule de gegevens tijdens het inlezen, zodat er geen fouten ontstaan in de database. De selectiemodule maakt het mogelijk precies die gegevens samen te voegen die voor u belangrijk zijn. Filter sets kunnen worden opgeslagen, gewijzigd en gecombineerd.

Van de selecties kunt u themakaarten maken, tabellen indelen en gegevens exporteren naar Excel. Voor bulkwijzigingen zijn er tools beschikbaar die het mogelijk maken selecties uit
het areaal in één keer te wijzigen. Ook kunt u gegevens combineren, waardoor fouten snel boven water komen.

Snelle interpretatie
Op het scherm is de geselecteerde informatie duidelijk zichtbaar. Op een overzichtelijke kaart en in de tabel ziet u bijvoorbeeld direct de gegevens van een lichtmast.
 U kunt in Luminizer ook verschillende kaartlagen samenvoegen, waardoor informatie direct grafisch wordt vergeleken. 
Denk bijvoorbeeld aan de ondergrondse aansluitingen met de lichtmasten. Ook de praktische ‘mouse over’-functie helpt u snel te interpreteren.


2. Modules voor storing- en onderhoudsmanagement

In deze modules zijn zowel het storings- en onderhouds- management als het werkorderproces overzichtelijk te beheren. Hiermee realiseert u zeer korte reparatietijden en zorgt u ervoor dat de veiligheid op straat beter is geborgd. Ook krijgt u minder klachten van inwoners over defecte verlichting.

Efficiente processen
Storingsmeldingen komen op verschillende manieren bij u terecht. Rechtstreeks van inwoners, vanuit het Klant Contact Centrum, via de eigen beheerders of andere gemeentelijke diensten. Voor de storingsmeldingen van inwoners is er de meldingsportal, die u eenvoudig kunt plaatsen op uw eigen website.

Zodra een storing is gemeld, kunt u beginnen met de afhandeling. De storing wordt aan een aannemer toegewezen of gaat automatisch naar de vaste aannemer. Eventueel commentaar, de uiterste hersteldatum en de materiaalindicaties zijn direct beschikbaar in Luminizer. De aannemer wijst de storing toe aan een monteur, die via de informatie op zijn tablet direct aan de slag kan. Het storings- type, de assetgegevens en zelf de kortste route worden in de app aangegeven.

Tijdens de reparatie kan de monteur direct de werkzaamheden boeken, commentaar geven en foto’s en schetsen toevoegen. Deze gegevens zijn onmiddellijk voor alle partijen beschikbaar. Zodra de storing is opgelost, zet u als laatste handeling de reparatie op ‘betaalbaar’.

 


Automatische melding met smart OVL
Is het verlichtingsnetwerk dynamisch, dan stuurt de defecte lichtmast automatisch een storingssignaal naar Luminizer.
 U kunt de storing vervolgens automatisch of handmatig door- zetten naar de aannemer. Zodra de lamp weer brandt, wordt dat ook automatisch gemeld, zodat u uw akkoord kunt geven.

Ondergrondse storingen
Naast het bovengrondse management is er een volledig meldings- en afhandelingssysteem voor ondergrondse storingen geïntegreerd in deze modules. U kunt dan de afhandeling ervan in alle stadia zien en beoordelen. U weet altijd precies hoe ver de oplossing is gevorderd.

Onderhoudsmanagement
Met behulp van deze module kunt u de verlichting proactief onderhouden. Dit gaat op basis van de assetgegevens en uw eigen historische gegevens. De plaatsingsdata van de lampen in combinatie met de gegevens van de leverancier en uw eigen storingshistorie, de actuele lampspanning en eventuele problemen in de voedingsspanning maken het mogelijk de remplace nauwkeurig te plannen. Door de koppeling met de werkordermodule kunt u direct een werkorder aanmaken voor uw aannemer.

Financiële afhandeling en budget
In Luminizer kunt u alle financiële gegevens inlezen uit een bestek. Met de rapportages van de werkorders voor storingen, remplace en nieuwe projecten kunt u in één in oogopslag zien wat de kosten worden en snel en accuraat budgetteren. Uiteraard maakt dit ook het controleren van facturen heel eenvoudig.

3. Modules voor het bedienen van de dynamische verlichting

Met de complete managementomgeving voor het bedienen van de dynamische verlichting bepaalt u op afstand zelf de lichtsterkte in de buitenruimte. U kunt deze bovendien koppelen aan sensoren, waardoor uw verlichting in de buitenruimte totaal op maat wordt.

Energie besparen
Door uw verlichting in te delen in functionele groepen en er per groep dimschema’s aan te koppelen, verlicht u de buitenruimte op maat met zo min mogelijk werk. U maakt standaard scenario’s voor de hele gemeente of een specifieke groep, die u ook gemakkelijk kunt aanpassen. De verschillende dimgroepen functioneren onafhankelijk van elkaar bij smart OVL. Zo bespaart u energie waar mogelijk en biedt u altijd licht naar behoefte. Wilt u per lichtpunt een dimschema, dan is dat ook mogelijk. Daarnaast kunt u op datum een uitzonderingsdimschema instellen, bijvoorbeeld bij een evenement of bij onderhouds- werkzaamheden.

Meer licht bij calamiteiten
Bij een calamiteit is de behoefte aan verlichting groter. Met een druk op de knop kan het lichtniveau worden opgeschaald voor een dynamische lichtmastgroep of voor het hele areaal en dat verbetert direct de veiligheid ter plaatse.

4. Modules voor rapportages

De handige selectiefuncties, de dashboards en de grafisch aantrekkelijke rapportages ondersteunen u bij het nemen van beslissingen voor de bedrijfsvoering. Ze helpen bij het maken van keuzes op het gebied van efficiency, kostenreductie, energiebesparing en het bevorderen van het comfort en de veiligheid op straat.

Inzicht
Uit de verkregen gegevens kunt u onder meer conclusies trekken over de oorzaken en frequenties van storingen, het energieverbruik en de voedingsspanning. Zo kunt u bijvoorbeeld vaststellen of het beter is individuele lampen te vervangen of een groepsremplace uit te voeren.

Ook kunt u met deze modules bepalen hoe u dimschema’s kunt optimaliseren om nog meer energie te besparen. U heeft alle rapportages voorhanden om te beoordelen of uw aannemer voldoet aan het bestek en om te ontdekken of er verbeteringen mogelijk zijn. Vanuit de bestekposten is het genereren van een complete kostencalculatie mogelijk. Budgettering, facturering en controlling worden zo aanzienlijk vereenvoudigd.

5. Module voor assetmanagement

Deze tool voor systeembeheer stelt u in staat zelf gebruikers- groepen aan te wijzen en externe partijen toegang te geven. U heeft zelf de controle. Energiegegevens en standaardtabellen kunt u ook zelf bijhouden en aanpassen, evenals de standaard areaalgegevens.