L
eeuwarden Vrij-Baan! Om de verkeersdoorstroming naar en vanuit de stad te verbeteren en veiliger te maken, is de Drachtsterweg vervangen door het 'M.C. Escher Akwadukt'. Slimme dynamische verlichting zorgt voor een gelijkmatig lichtbeeld en goed zicht op de weg.


Goede verkeersdoorstroming


De gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat werken aan bereikbaarheid. Omdat de Drachtsterbrug veel verkeershinder gaf wanneer hij open stond, is deze vervangen door het M.C. Escher akwadukt. Nu het verkeer onder het water door rijdt, is de doorstroming prima, zelfs in de spits. De kruising Zuiderburen/Hempens-Teerns - Goutum is veranderd in een viaduct met twee rotondes, de Aldlân-Oost en Aldlân-West zijn met elkaar verbonden door een viaduct en richting Hemriksein ter hoogte van Wiarda is een fiets- en sloepenonderdoorgang gebouwd.

Verlichting dimmen zodra het kan

In opdracht van Heijmans Wegen en Provincie Fryslân heeft Luminext de verlichting van het aquaduct, de beide rotondes en het viaduct voorzien van dynamische verlichting. Om het licht te dimmen zijn de 250 armaturen voorzien van OLC’s (Outdoor Lamp Controllers). Er is een dimschema ingesteld om in de nachtelijke uren het lichtniveau te verlagen om zo energie te besparen.


Gelijkmatig lichtbeeld in de tunnel


De verlichting in de tunnelbak is voorzien van speciale aquaductinstellingen. Door de verschillende lichtsterkten in de tunnel ontstaat zowel 's nachts als overdag een prettig en gelijkmatig lichtbeeld. Hierdoor hebben weggebruikers niet het gevoel een donker gat in te rijden; automobilisten en fietsers houden zowel binnen als buiten de tunnel altijd goed zicht.


CO2 en energie besparen


Met de dynamische LED verlichting bespaart de gemeente Leeuwarden energie en wordt de CO2 uitstoot verminderd. Door op het gewenste niveau te verlichten wanneer het nodig is, genieten fietsers en automobilisten van goed zicht en dat geeft een veilig gevoel op weg van A naar B.
De verlichting wordt op afstand beheerd en bestuurd door de Luminizer telemanagement software van Luminext. handig zijn de automatische storingsmeldingen bij een defecte lamp. De beheerder kan hierdoor direct de reparatie in gang zetten, zodat het licht snel weer brandt.

In de laatste fase van dit project wordt de Drachtsterbrug gesloopt. Zodra ook de groenvoorziening op orde is in december, wordt het project afgerond.

Meer over dit project: vrij-baan.nl

Gegevens

Opdrachtgever: Heijmans wegen en Provincie Fryslân
Eindgebruiker: Gemeente Leeuwarden
Aannemer: Heijmans wegen
Armaturen: Bega en Schréder 
Opdracht: Het dimmen van de verlichting
Oplossing a.) LampController OLC230, OLCMira met astrotijden en Segmentcontroller SC3.
Oplossing b.) Speciale 24/7 aquaductinstellingen met drie verschillende schakelingen
Omvang van het project: 250 lichtpunten
Oplevering Luminext: november 2017