Een slimme stad maken we samen!' Onder dit motto van de organiserende bedrijven Eneco en Luminext wisten vele openbare verlichtingsbeheerders van gemeenten en provincies en aannemers hun weg naar het symposium ‘Van Smart Lighting naar Smart Cities' te vinden.

Innovators op het gebied van technieken voor slimme verlichting en smart city-toepassingen en programmamanagers van de vooroplopende gemeenten Rotterdam en Den Haag namen het publiek mee in de ontwikkelingen en vraagstukken binnen het werkveld van slimme verlichting en smart cities. 

         


"We zitten in een tijdperk waar verandering continu is."

"We zitten in een tijdperk waar verandering continu is". Jan van de Ven, Manager Smart Outdoor bij de Eneco Groep, vervolgt: "Eneco gelooft steevast in de lantaarnpaal als basis voor de smart city technologie." In deze zogenaamde Smart City Hubs zijn sensoren en apparatuur die data leveren geïntegreerd. Voor het meten van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en de wegdektemperatuur,  decibellen en fijnstof. Dit vooruitstrevende concept is al te bewonderen op The Green Village, waarover later in dit artikel meer.

"We gaan van een simpele zaklamp naar geavanceerde iPhone op een paal."

Als innovator in ontwikkelingen voor slimme verlichting en datacollectie- en verwerking in de buitenruimte neemt Henk Walraven van Luminext het publiek mee binnen dit thema. Hij vertelt waarom het verzamelen en combineren van data zo belangrijk is voor een stad en hoe de behoeften in die stad zullen blijven veranderen. Data vervullen in de toekomst een belangrijke rol  bij het optimaliseren van de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in de stad. De Luminizer software van Luminext is daar nu al op voorbereid en is, als onafhankelijk beheer- en besturingssysteem, nu en straks te koppelen aan alle typen en merken sensoren, lantaarnpalen en andere objecten in de buitenruimte. Die flexibiliteit is enorm praktisch voor gemeenten. Funcities als het op afstand beheren en besturen van de openbare verlichting en het verlichten op aanvraag zijn nog maar het begin van de mogelijkheden in de slimme stad van morgen. Straks kunnen we, door data slim te combineren, adviezen geven aan inwoners en gemeenten, op het moment dat dit wenselijk is.

"Begin met het ontwikkelen van een duidelijke visie."

Brian Benjamin vertelt overtuigend hoe zijn gemeente Den Haag tegen het begrip smart city aankijkt en hoe ze de stad slimmer gaat maken. Hij adviseert te beginnen met een duidelijke visie. Hoe ziet de stad er over 10, 20 en 30 jaar uit en wat is er nodig om de mensen prettig, comfortabel, veilig en gezond te laten werken en wonen en recreëren. Den Haag focust zich met name op de economische kant, want werk is de voornaamste reden voor mensen om zich in deze stad te vestigen. Met meer inwoners en meer verkeer en een onveranderde infrastructuur gaat het mis in de toekomst. Daarom moeten er nu maatregelen worden genomen en innovaties worden doorgevoerd om ook straks een aantrekkelijke en duurzame stad te zijn. De stad moet zich richten op haar doelen, in combinatie met trends als urbanisatie en met behulp van de nieuwste technologieën. De eerste uitdaging ligt in het klaarstomen van de gemeente zelf als organisatie. Deze moet zo worden ingericht dat er divisie-overschrijdend wordt nagedacht en geacteerd. De gemeente moet worden overtuigd van de noodzaak dat het beleid voor innovatie, technologie en stadsontwikkeling organisatie-breed wordt opgepakt.

  


"Elke gemeente heeft ander wensen en eisen voor haar stad of dorp van de toekomst. Daarom wordt geen smart city hetzelfde."

Frank Vieveen van de gemeente Rotterdam legt uit dat hij als enige verantwoordelijke invulling geeft aan het smart city-programma van de stad. Net als Brian Benjamin benadrukt hij dat er binnen de organisatie absoluut winst te behalen is. De stad vervult vooral een makelaarsfunctie wat betreft smart city-toepassingen. Ze ondersteunt de integratie van transformatieopgaven en zet in op transitie. Vooralsnog werkt Rotterdam aan het digitaliseren van de stad. Frank Vieveen geeft een verkeerslicht dat zich aanpast aan de weersomstandigheden als voorbeeld. Of dit werkelijk duurzamer is, is de vraag; het beter, efficiënter, slimmer en veiliger maken van de stad is het uiteindelijke doel.


"Verandering van tijdperk. In Rotterdam benoemen we het niet als smart city.’’

Niek de Jong presenteert de toekomstvaste armatuur van Sustainder en benadrukt de voordelen ervan. Lantaarnpalen lenen zich uitstekend voor het ophalen van data, want ze staan overal en zijn voorzien van elektriciteit. De Sustainder armatuur heeft een cassettesysteem dat kan worden voorzien van sensoren, passend bij de wens van de klant en de situatie. Door de flexibiliteit en verwisselbaarheid van de casette en de sensoren kan de armatuur zich aanpassen aan de tijd, en daarmee is het zeer duurzaam.


"Ontwikkelen door te doen"

Wat zich afspeelt op de The Green Village wordt met veel enthousiasme verteld door Serge Santoo van de TU Delft. Deze proeftuin voor duurzame innovaties is gelegen op het campus terrein van de universiteit. Luminext, Sustainder, Huawai, Bouwfonds en Eneco testen hier Smart City toepassingen in een real-live omgeving waar wordt gewoond en gewerkt en dat brengt veel voordelen met zich mee. Zo kan er worden gekeken welke data er in de toekomst relevant zullen zijn binnen de slimme stad-infrastructuur.